Metodiky

V rámci projektu “… na ceste k Mužom” podporeného z programu Erasmus+ vznikla metodika workshopov, ktorými sme tému výchovy mužov prinášali priamo do škôl k mladým mužom a zafungovala nad naše očakávania. Zároveň sme merali dopad dvoch kurzov Transition 1.6 či majú štatisticky významný vplyv na život účastníkov, čo výskum potvrdil.

Metodiky
 Transition - …na ceste k Mužom - Metodika workshopov na školách

Transition - …na ceste k Mužom - Metodika workshopov na školách

Podrobne rozpracovaná metodika workshopov, ktoré sme počas projektu …na ceste k Mužom realizovali s viac ako 800 mladými mužmi na vyše 20 školách v ČR a SR. Workshopy sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom a zároveň sa nám túto metodiku aj prostredníctvom metodického kurzu podarilo šíriť a využíva sa už aj na ďalších miestach a školách.

Stáhnout
Transition - …na ceste k Mužom - Dopadová analýza

Transition - …na ceste k Mužom - Dopadová analýza

Dopadová analýza kurzov Transition 2022 a 2023, ktorá ukázala v akých oblastiach mali kurzy štatisticky významný vplyv na život účastníkov.

Stáhnout

Transition - Cesta k vědomému Mužství

Projekt Transition zajišťují organizace PLUSKO a Prázdninová škola Lipnice

PSL
Plusko
Transition

Sledujte nás na sítích

Spolupracujeme s organizacemi

Otec a syn
Buď svá

Projekt je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+ 

Image