Metodický kurz - Výchova Mladých Mužov

Sebaskúsenostný československý metodický kurz pre inštruktorov, učiteľov, pracovníkov s mládežou, trénerov, vychovávateľov, terénnych pracovníkov, vedúcich družín.

METODICKÝ KURZ VMM

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Učitelia, pracovníci s mládežou, inštruktori, tréneri, vychovávatelia, terénni pracovníci, vedúci družín, lektori a kouči.

Chlapi, ktorí v rôznych roliach pracujú s dospievajúcimi chalanmi a mladými mužmi, zaujíma ich táto téma a sú motivovaní ju priniesť do svojich aktivít. A také chlapi, ktorí majú skúsenosti z práce s ľuďmi a chceli by začať pracovať s dospievajúcimi chalanmi.

Ak by táto téma veľmi zaujala aj niektoré ženy a tiež by rady boli v nejakej forme súčasťou toho, čo robíme, nech sa nám ozvú, budeme spoločne hľadať cestu, ako to urobiť.

ČO ZAŽIJETE / NAUČÍTE SA

Základné princípy zdieľania a práce v „mužskom“ kruhu

Ako pracovať s reflexiou zažitých aktivít a otázkami

Kruh života podľa Billa Plotkina a v čom je špecifický prechod z detstva do dospelosti

Ako pracovať s prírodou ako prirodzenou a reálnou výzvou

a v čom pozitívne vplýva na učenie sa

Fyzickú a psychickú výzvu

Mužské archetypy podľa C. G. Junga a ich využitie v praxi

Niečo si fyzicky vyrobíte

Najčastejšie témy „na ceste k Mužom“ a ako ich uchopiť

Potnú chyžu a Vision Quest ako príklad rituálu a aké uvedomenia môže priniesť

Prechodový rituál od rodičov a predkov (a v niečom aj k nim)

Príklady workshopov, ktoré sme realizujeme s mladými mužmi na školách aj metodické múdro k nim

Inšpirácia od ostatných mužov zo skupiny z ich práce

AKO TO BUDE PREBIEHAŤ

Formát bude sebaskúsenostný, väčšinu programov si vyskúšate na vlastnej koži (a teda budete mať priestor sa posúvať aj po osobnostnej, nie len „pracovnej“ stránke).

Následne budeme reflektovať vašu skúsenosť, pridáme skúsenosť našich účastníkov.

Nadviažeme metodickým zarámcovaním, ako s tým pracovať.

Následne si naplánujete, čo z toho vyskúšate a do druhej časti aj otestujete so svojou skupinou (jedna z možností je realizovať workshop na škole vo vašom okolí podľa našej metodiky, v ktorej vás podpoříme)

K vašim skúsenostiam sa vrátime na druhej časti kurzu + pridáme ďalšie inšpirácie.

Kurz sa skladá z 2 častí a podmienkou účasti je prítomnosť na oboch častiach kurzu:

1. část (na Slovensku):

jún 2025

2. část (v Česku):

október 2025

Cena:

XX € / XXX CZK

Aktuálne informace

Metodické kurzy sme realizovali v roku 2021 a 2023 aj vďaka podpore programu Erasmus+. Ďalší budeme pravdepodobne realizovať v roku 2025. Predpokladáme už osvedčený formát 7+4 dni. Cena bude záležať podľa toho, či sa nám podarí na kurz získať grant. Ak chceš dostať informácie keď budeme vedieť viac, môžeš vyjadriť predbežný záujem a nechať nám na seba kontakt.

Táto cena je približne na úrovni 50% nákladov, druhú polovicu nákladov na kurz pokrýva projekt …na ceste k Mužom vďaka podpore programu Erasmus+.
Účastnícky poplatok je možné uhradiť aj formou faktúry z organizácie, v ktorej pôsobíte.
Ak by cena mala byť jedinou prekážkou vašej účasti na kurze, určite nám dajte vedieť. Viete si o jej zníženie napríklad žiadať prostredníctvom Lipnického stipendijního fondu, kde môžete získať príspevok až vo výške 4.000 CZK (cca 160 €), takže niečo spoločne určite vymyslíme.

Prečo to robíme

Výchova mladých mužov bola v každom kmeni či spoločnosti vždy veľmi dôležitým a vedomým procesom. Naši predkovia vedeli, že ak sa im nepodarí vychovať zrelých mužov, bude to mať na komunitu nedozierne následky.

Vychádzame teda z našich 8 ročných skúseností z kurzu Transition, ktoré vám chceme odovzdať a povzbudiť vás – inštruktorov, pracovníkov s mládežou, učiteľov, trénerov a ďalších, ktorí sa venujete dospievajúcim chlapcom a mužom, aby ste tieto dôležité témy mohli viac prinášať do svojej práce.

Zároveň od roku 2022 sme sa pustili do projektu … na ceste k Mužom, v rámci ktorého túto tému prinášame aj chalanom a mladým mužom na školách. Naša cieľová skupina sú primárne 8ci a 9ci na základných školách a chalani zo stredných škôl. Vytvorili sme a pilotujeme workshopy na rôzne témy, ktoré sa zatiaľ stretávajú s veľmi pozitívnymi reakciami.

Aj toto naše know how budeme s vami radi zdieľať a podporíme vás, ak sa rozhodnete podieľať na jeho šírení, v prípade že aj vás osloví. Viac o týchto workshopoch si môžete prečítať na našom webe.

Toto sú niektoré z dôvodov, ktoré nás viedli k vytvoreniu kurzu pre mladých mužov Transition (www.kurztransition.eu), ktorého tento rok chystáme 5. ročník. Koncept bol ocenený za dramaturgiu v rámci každoročného oceňovania Prázdninovej školy Lipnice. A na základe vyjadrení účastníkov i rodičov vidíme, že kurz má veľký efekt, reálny presah do života mladých mužov a je veľmi potrebný.

Na čom to zakládáme

Chlapci a mladí muži sú dnes vychovávaní v prostredí žien. Napriek tomu, že sa stereotypné vnímanie mužských a ženských rolí pomaly v spoločností mení (našťastie), stále zostávajú pri vysokej rozvodovosti deti (až na výnimky) žiť s mamami. Ak k tomu pridáme čas, ktorí chlapci trávia v škole, kde je podľa poslednej štúdie OECD na Slovensku až 82% žien (v ČR 76%) – učiteliek, asi je zrejmé, že vo výchove chlapcov a mladých mužov chýbajú muži. To znamená, že chýbajú mužské vzory, od ktorých by sa mohli učiť, vnímať, ako sa riešia konflikty, ako sa postaviť za správnu vec v náročnej situácii, ako prejaviť emócie, byť účastný na vedení domácnosti, zvládať svoju silu a agresivitu…

A o to skôr potom utiekajú k rôznym závislostiam, trávia nadmerný čas v online prostredí, predstavu o milostných vzťahoch získavajú z dostupného online porna a predstavy o živote od svojich rovesníkov, alebo len o niečo starších kamarátov, ktorí sú rovnako nezrelí, ako oni sami. Nezažívajú prostredie, kde by sa mladí muži otvorene a najmä bez „porovnávania si pinďúrov“ a vzájomného zhadzovania sa rozprávali o tom, čo v živote prežívajú a ako to riešiť. A potom nám vyrastajú v spoločnosti nezrelí muži, ktorí sú sebeckí, sebastrední, pôžitkári, ktorí riešia svoje potešenie a svoj prospech, namiesto toho, aby boli prínosom pre svoje okolie a komunitu, boli „vo svojej sile“ a dokázali sa postaviť negatívnym prejavom v spoločnosti.

Zároveň so zmenami tradičného vnímania mužsko-ženských rolí vo vzťahu sa vynára množstvo otázok. Ako byť zároveň silný a odhodlaný aj jemný a citlivý? Živiteľ rodiny a úspešný v práci a zároveň dobrý otec, ktorý je plne prítomný pri výchove svojich detí? Rodová otázka už nezužuje iba na muž a žena a témy identity sú čoraz komplikovanejšie. A pre dospievajúcich mladých mužov je veľmi zložité sa v tom zorientovať. Čo od nás očakáva spoločnosť? Čo najbližšia rodina? Čo budúca partnerka? A čo my sami od seba?

LEKTOŘI

Metodickým kurzom Vás povedú skúsení lektori.

Transition - Cesta k vědomému Mužství

Projekt Transition zajišťují organizace PLUSKO a Prázdninová škola Lipnice

PSL
Plusko
Transition

Sledujte nás na sítích

Spolupracujeme s organizacemi

Otec a syn
Buď svá

Projekt je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+ 

Image