Podpora

Proč podpořit?

Transition robíme dobrovoľnícky. Sú to stovky dobrovoľníckych hodín. Dokázali by sme okolo tejto témy urobiť aj viac, no potrebujeme aj živiť rodiny a narážame na naše kapacity.

Zároveň sa na nás obracajú účastníci, že aj tak je pre nich účastnícky poplatok vysoký a keďže nechceme aby cena bola prekážkou účasti, hľadáme cesty ako im pomôcť.

Jak podpořit?

Preto ak je vám naša práca sympatická a chcete nás podporiť, budeme vďační. Určite nás poteší ak nás doporučíte, budete o nás niekde horoviť, prezdieľate naše príspevky na sociálnych sieťach FB a IG, alebo nás podporíte finančne. Finančné príspevky budú využité buď na zníženie účastníckych poplatkov pre tých, pre ktorých je cena vysoká, alebo na aktivity súvisiace s rozvojom tejto témy.  

Slovensko

Účet organizácie PLUSKO:

SK64 8330 0000 0028 0016 8169

Do poznámky uveďte „dar Transition“.

Česká republika

Účet organizácie Prázdninová škola Lipnice:

2500064018/2010

Do poznámky uveďte „dar Transition“.

Transition - Cesta k vědomému Mužství

Projekt Transition zajišťují organizace PLUSKO a Prázdninová škola Lipnice

PSL
Plusko
Transition

Sledujte nás na sítích

Spolupracujeme s organizacemi

Otec a syn
Buď svá

Projekt je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+ 

Image