Transition

Naším posláním je služba mužství

Pro jednotlivce

Pro skupiny

Workshopy pro školy a kolektivy

  • Úvodní workshop o mužství

  • Workshop závislosti

  • Workshop agresivita a agrese

  • Workshop vztahy

Pro lektory

Vzdělávání vyučujících

  • Metodický kurz Výchova mladých mužů

  • Metodiky

Jsme muži z Čech a Slovenska, kteří se aktivně podílí na tom, aby v našich zemích přibývalo více zralých mužů. Pracujeme na školách s žáky pomocí workshopů, pomáháme mladým mužům na cestě k dospělosti, a vtahujeme do toho i jejich rodiče. Starším mladým mužům pomáháme v zorientování na jejich započaté cestě. Vytváříme komunitu a zkušenosti odevzdáváme dál na metodických kurzech.

Termíny

Kurzy Transition pro jednotlivce

TRANSITION 1.6

Hlavní část

10denní přechodový rituál, napětí, akce i zklidnění.

KDY: 11. 7. – 21. 7. 2024
KDE: hranice mezi ČR a SR Potvrzení

Navazující prodloužený víkend. Ocenění a pokračování na cestě Muže.

KDY: 5. – 8. 9. 2024
KDE: Moravské velehory

TRANSITION 2.1

Hlavní část

7denní zážitkový kurz, napětí, akce i zklidnění.

KDY: 12. 8. – 18. 8. 2024
KDE: Rekreační středisko Vrabcov - ČR Potvrzení

Navazující prodloužený víkend. Ocenění a pokračování na cestě Muže.

KDY: 3. – 6. 10. 2024
KDE: Česko-slovenské pohraničí

Skupinové workshopy

Tematické workshopy pro třídní kolektivy základních a středních škol, komunity a další skupiny mladých mužů.

Nabídka workshopů

  • Úvodný workshop - muž v 21. storočí - kedy sa muž stáva Mužom?
  • Tematický workshop - zvládanie agrese a vnútorne prežívanie
  • Tematický workshop - vztahy

kurzy pro lektory

Metodický kurz Výchova mladých mužů

Sebaskúsenostný československý metodický kurz pre inštruktorov, učiteľov, pracovníkov s mládežou, trénerov, vychovávateľov, terénnych pracovníkov, vedúcich družín.

Metodické kurzy sme realizovali v roku 2021 a 2023 aj vďaka podpore programu Erasmus+. Ďalší budeme pravdepodobne realizovať v roku 2025. Predpokladáme už osvedčený formát 7+4 dni. Cena bude záležať podľa toho, či sa nám podarí na kurz získať grant. Ak chceš dostať informácie keď budeme vedieť viac, môžeš vyjadriť predbežný záujem a nechať nám na seba kontakt.

Naše výstupy

Pozrite si dokument, ktorý vznikol z Transition 1.6 a našu metodiku workshopov na školách, vďaka čomu lepšie porozumiete nášmu prístupu k výchove mladých mužov.

Transition - Cesta k vědomému Mužství

Projekt Transition zajišťují organizace PLUSKO a Prázdninová škola Lipnice

PSL
Plusko
Transition

Sledujte nás na sítích

Spolupracujeme s organizacemi

Otec a syn
Buď svá

Projekt je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+ 

Image